Slump Deneyi Nedir?

Slump Deneyi Nedir?

ÇÖKME (SLAMP) DENEYİ METODU
1. Kullanılan araç, gereç ve cihazlar:
• Çökme Hunisi: Tabanı 200+2 mm, üst yüzü 100±2 mm ve yükseklik 300±2 mm olan, 1,5 mm veya daha kalın metalden yapılmış, içinde perçin başlığı vb. çıkıntı bulunmayan, kalıbın dışında üst yüzeye yakın tutma parçası ve tabana yakın ayakla basma parçaları bulunan kesik huni.
• Slump Tepsisi: Çökme hunisinin üzerine yerleştirileceği su emmeyen, esnemeyen düz plaka
• Sıkıştırma (Şişleme) Çubuğu : (600±5) mm boyunda , (16±1) mm çapında ucu yuvarlatılmış daire kesitli düz çelik çubuk
• Tekrar Karıştırma Kabı: Su emmeyen, rijit yapılı, betonun şaşula ile karıştırılmasına uygun kap
• Şaşula, kürek
• Nemli bez
• Kronometre veya saat: Süreyi 1 saniye duyarlılıkta ölçebilen
• Mala: Çelik mala
• Cetvel veya şerit metre: 0 çizgisi en uçta olmalıdır
2. Bu deney betonun huniye doldurulmasından huninin betondan çekilme anı dahil 2,5
dakika içinde tamamlanmalıdır.
3. Taze Betondan Numune Alma Talimatına göre harmanı temsil edecek 20 dm3 ‘lük
deney numunesi alınır.
4. Çökme hunisi içi nemli bir bez ile silinir ve slump tepsisi üzerine yerleştirilir.
5. Sıkı bir şekilde ayak basma yerlerine bastırılır.

6. Taze beton slump hunisine 3 tabaka halinde ve her tabakanın sıkıştırılmış durumdaki
kalınlığı, huni yüksekliğinin yaklaşık 1/3 ‘ü olacak şekilde 25 darbe vurularak doldurulur.
7. Sıkıştırma çubuğu darbeleri her tabakanın yüzey alanına eşit olarak dağıtılmalıdır, en
alt tabaka sıkıştırılırken gerekirse şiş düşey doğrultuya göre hafifçe yatırılması
sağlanmalıdır.
8. Şişleme yapılırken şişin bir alt tabakaya 2–3 cm girmesine dikkat edilir.
9. En üst tabakanın sıkıştırılması esnasında, taze beton seviyesinin huni üst
seviyesinden daha aşağı düşmesi halinde beton seviyesi sürekli olarak huni üst
seviyesinden daha yukarıda olacak şekilde beton ilave edilir.
10. Huninin üstü mala ile sıyrılır, huni etrafına dökülen betonlar temizlenir.
11. Huni saplarından tutularak 5–10 sn içinde, titizlikle, düşey olarak ve sabit hızda
yukarıya çekilir
12. Taze beton yığınının yanına konulan çökme hunisinin üzerine yatay olarak yerleştirilen
şişleme çubuğunun alt seviyesi ile çöken taze betonun üst yüzünün ortalama
yüksekliği arasındaki mesafe en yakın 0,5 cm ‘ye kadar cetvel ile ölçülür.
13. Deney, çökmenin düzgün şekilde gerçekleşmesi halinde geçerli olur. Düzgün çökme,
beton kütlesinin deney sonunda bütün olarak ve simetrik bir şekilde bulunmasını ifade
eder. Kütlenin deney sonunda kayması halinde, yani yeni numune kullanılarak deney
tekrarlanır.
14. Deney sonucu Günlük Numune Alma Kayıt Formuna(form 12) kaydedilir.

15. Teslim edilen betonun kıvamı, irsaliye üzerinde yazılı olan kıvam sınıfı değerleri içinde
olmalıdır. Çökme sınıfları:

Sınıf Çökme (mm)
S1 10–40
S2 50–90
S3 100–150
S4 160–210
S5 >220

16.Bu talimat ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerde TS EN 12350 – 2 referans alınmalıdır

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir