Taze Beton Deneyi

Laboratuarımızın teknik personeli beton döküm esnasında şantiye de olup beton mikserleri betonu pompaya dökerken pompa ağzından beton numunesi almaktadır.

Numuneler alınırken TS EN 12350-1 Standardına birebir uyulmaktadır.

TSE EN 12350-2 Standardına uygun SLUMP(çökme) deneyi uygulanarak betonun kıvamı tespit edilmektedir.

TSE EN 12390-2 Standardına uygun olarak numuneler kürlenip deneye hazır hale getirilmektedir.

TS 500 Standardında bakanlığımız tarafından tadilata gidilmiş ve   27/04/2015 tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanarak tarafımıza tebliğ edilmiştir.Buna göre döküm esnasında TS 13515 EK B1 e uygun olarak dökümün metrajına göre alınacak numune sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Dökülen beton miktarı (m3) Num. alınacak miksersayısı (Adet) 7.günde deney yapılacak numunesayısı(Adet) 28.günde deney yapılacak numunesayısı(Adet) Toplam numune Sayısı (Adet)
0-24 2 2 4 6
25-100 3 3 6 9
101-150 4 4 8 12
151-200 5 5 10 15
201-250 6 6 12 18
251-300 7 7 14 21
301-400 8 8 16 24
401-500 9 9 18 27
501-600 10 10 20 30
>600

 

600 m3 den sonra dökülen her 200 m3 beton için numune sayısına 3 adet ilave edilir.